Skip to main content

Akvizícia existujúcej firmy môže byť efektívnym spôsobom, ako rýchlo rozšíriť svoje podnikanie, vstúpiť na nový trh alebo získať cenné znalosti a technológie. Avšak, nájsť vhodnú firmu na akvizíciu môže byť náročný a zdĺhavý proces.

Tu je niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu pri hľadaní vhodnej firmy na akvizíciu:

 


1. Definovanie cieľov akvizície:

Pred začatím hľadania je dôležité jasne definovať ciele akvizície. Čo chcete akvizíciou dosiahnuť? Rozšírenie produktového portfólia? Vstup na nový trh? Získanie talentovaných zamestnancov? Jasná definícia cieľov vám pomôže zúžiť výber potenciálnych cieľov a zamerať sa na relevantné firmy.

2. Stanovenie kritérií pre výber:

Na základe definovaných cieľov stanovte kritériá, ktoré musí firma spĺňať, aby bola vhodná na akvizíciu. Môžete zvážiť faktory ako:

 • Veľkosť a oblasť pôsobenia firmy
 • Finančná výkonnosť a stabilita
 • Produktové portfólio a trhové postavenie
 • Manažérsky tím a firemná kultúra
 • Potenciál pre synergiu s vašim existujúcim podnikaním

3. Vyhľadávanie potenciálnych cieľov:

Existuje viacero kanálov, cez ktoré môžete vyhľadávať potenciálne firmy na akvizíciu:

 • Odborné poradenské firmy: Mnoho poradenských firiem sa špecializuje na M&A transakcie a môže vám pomôcť s hľadaním a oslovovaním potenciálnych cieľov.
 • Online platformy: Existuje viacero online platforiem, ktoré spájajú kupujúcich a predávajúcich firiem.
 • Priame kontakty: Oslovovanie firiem priamo, s ktorými by ste mali záujem o spojenie.
 • Networking: Účasť na M&A konferenciách a eventoch, budovanie si siete kontaktov v relevantných sektoroch.

4. Hodnotenie a analýza cieľov:

Po zostavení zoznamu potenciálnych cieľov je dôležité ich dôkladne prehodnotiť a analyzovať. Získajte detailné informácie o ich finančnej kondícii, trhovom postavení, manažérskom tíme a firemnej kultúre. Využite due diligence proces, aby ste odhalili všetky potenciálne riziká a príležitosti.

5. Financovanie akvizície:

Pred samotnou akvizíciou je nutné zabezpečiť financovanie transakcie. Zvážte rôzne možnosti financovania, ako sú vlastné zdroje, bankové úvery, alebo investícia private equity fondu.

6. Vyjednávanie a uzatvorenie transakcie:

Po vyhodnotení a analýze cieľov a zabezpečení financovania nasleduje fáza vyjednávania o podmienkach akvizície. V tejto fáze je dôležitá právna a strategická podpora, aby ste dosiahli čo najvýhodnejší výsledok pre vaše podnikanie.

Záver:

Nájsť vhodnú firmu na akvizíciu je komplexný proces, ktorý si vyžaduje dôkladnú prípravu, analýzu a strategické plánovanie. Využite vyššie uvedené tipy a obráťte sa na spoľahlivú firmu ktorá vám pomôže, aby ste zvýšili šancu na úspešnú akvizíciu a dosiahnutie vašich strategických cieľov.

Dodatočné tipy:

 • Buďte trpezliví. Hľadanie vhodnej firmy môže trvať aj niekoľko mesiacov.
 • Dôkladne preskúmajte manažérsky tím cieľovej firmy. Je dôležité, aby ste s nimi mali kompatibilnú firemnú kultúru a víziu.
 • Pripravte sa na rôzne scenáre a majte plán